Naviga tilbyder


NAVIGA

Er et konsulentfirma, som arbejder med læring, udvikling, forandringer og adfærdsændring. Med udgangspunkt i den konkrete daglige praksis på jeres arbejdsplads, i jeres organisation eller i jeres boligområde, arbejder vi på at skabe overblik og overskud, så I kan nå de bedste resultater.

I procesforløb søger Naviga så vidt muligt altid at inddrage:

  • Hjerne
  • Hjerte
  • Krop

Med dette udgangspunkt skabes der i Navigas øjne, det bedste udgangspunkt for implementering, forandring og forankring.

SPECIALE

Naviga har en særlig kompetence inden for opbygning af resiliens og psykisk robusthed. Dette være sig både på det personlige, ledelsesmæssige, institutionelle og virksomhedsmæssige plan.